Projektai

9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ PRIEMONĘ NR. 09.4.3-IVG-T-813 „KOMPETENCIJŲ VAUČERIS“

Siūlome dalyvauti projekte „Kompetencijų vaučeris“ ir pagal norimas profesijas pasirinkti mūsų UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centrą“.


Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“


Finansavimo tikslas: Sudaryti įmonių dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Taip pat Priemonė leis įmonėms be didesnės administracinės naštos gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.


Finansuojama veikla: Mokymai įmonėms, taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą, skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių darbuotojams.


Projekto trukmė:
2014-2020 m.

Galimi pareiškėjai: Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, atitinkančios Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 16.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.


Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre esančių suaugusiųjų tęstinio profesinio mokymo programų, numatomų finansuoti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“, sąraše nurodytos mokymo programos, kurios numatomos finansuoti greta formalaus profesinio mokymo programų modulių ir neformalaus profesinio mokymo programų.

UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras pristato 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ ir kviečia sužinoti plačiau.


Priemonės tikslas
Šios priemonės tikslas – sudaryti įmonių dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Taip pat Priemonė leis įmonėms be didelės administracinės naštos gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.
 
Galimi pareiškėjai ir finansavimo suma
Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės ar savivaldybės įmonės. Vienam projekto vykdytojui per 12 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo datos didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4500 Eur.
 

UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru siūlo šias mokymų programas ir kviečia registruotis|:


Grindų dangos instaliuotojo mokymo programa; Kelio darbininko mokymo programa; Želdynų prižiūrėtojo mokymo programa; Suvirintojo elektra mokymo programa; Betonuotojo mokymo programa; Dailiųjų rankdarbių gamintojo mokymo programa; Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa; Dailidės mokymo programa; Gaterininko mokymo programa; Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa; Staliaus mokymo programa; Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa; Individualių lengvų drabužių siuvėjo-sukirpėjo mokymo programa; Siuvėjo operatoriaus mokymo programa; Betono ir gelžbetoninių gaminių formuotojo mokymo programa; Apdailininko mokymo programa; Dažytojo mokymo programa; Metalinių ir gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo mokymo programa; Mūrininko mokymo programa; Pastatų apšiltintojo mokymo programa; Plytelių klojėjo mokymo programa; Santechniko mokymo programa; Stogdengio mokymo programa; Termoizoliuotojo mokymo programa; Tinkuotojo mokymo programa; Vamzdžių klojėjo mokymo programa; Gipskartonio montuotojo mokymo programa; Pastatų renovatoriaus rengimo programa; Metalinių konstrukcijų montuotojo mokymo programa; Gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo mokymo programa; Gipso kartono atitvarų montuotojo-apdailininko mokymo programa; Betonuotojo mokymo programa; Vamzdynų klojėjo-montuotojo mokymo programa; Interjero dažytojo mokymo programa; Floristo mokymo programa.


Jums belieka užpildyti paraišką. Paraiškas priimanti įgyvendinančioji institucija - UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Kreiptis į mūsų mokymo centrą ir pasirašyti sutartį dėl Jūsų siunčiamų darbuotojų mokymų. Mokymo centro teikiamas programas rasite „Versli Lietuva“ tinklapyje nuoroda: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-pradzia/mokymai/mokymo-paslaugu-teikeju-ir-mokymo-programu-sarasas. Tikimės malonaus bendradarbiavimo. Daugiau informacijos galite gauti susisiekus su žemiau nurodytu kontaktiniu asmeniu.


 

Pagarbiai, 
Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras 
R.Kalantos g. 19 Kaunas 
Danguolė Bacevičiūtė 
Projektų koordinatorė 
www.pmc.lt 
el.p. danguole@pmc.lt 
tel. +37068261946